Wydawanie świadectw dojrzałości dla absolwentów szkoły w 2016 r. będzie miało miejsce w auli szkolnej we wtorek, 5 lipca o godz. 11.00. Świadectwa będą wydawać wychowawcy poszczególnych klas - odpowiednio: 3A p. J. Błach, 3B p. P. Bandel, 3C p. M. Jankowska, 3D p. K. Mischke, 3E p. K. Zawodni Żychlińska, 3F p. M. Ratajczak i 3G p. A. Mrula. Absolwentów z lat poprzednich zapraszamy do sal 13 i 14, gdzie dokumenty będą wydawać p. M. Perlińska i p. P. Mazurkiewicz.

Szanowni Państwo!

Planowane w dniu 15 czerwca zebranie Rady Rodziców nie odbędzie się. W tym dniu Pan Prezydent organizuje spotkanie z dyrektorami szkół, co powoduje moją nieobecność. Także nie wpłynęły wnioski wymagające Państwa decyzji.

Wszystkim członkom Rady Rodziców serdecznie dziękuję za współpracę, za  efektywną pracę i oddanie sprawom szkoły, a także partnerską atmosferę. Licząc na Państwa pomoc i również owocną współpracę w nowym roku szkolnym życzę słonecznych i pełnych radości wakacji.

Lucyna Woch, dyrektor szkoły

Z radością informujemy, że Maciej Wachowiak został laureatem XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, przeprowadzonej w dniach 3-5 czerwca w Krakowie.

Gratulujemy sukcesu!

W imieniu organizatorów tegorocznych Marianów bardzo serdecznie zapraszamy na galę, która odbędzie się 2 czerwca br. w Kinie Apollo o godz. 19.

Ustne egzaminy z języka polskiego i języków obcych rozpoczynają się o godzinie 9:00 w kolejności w/g listy zdających.

Odprawa oraz zapoznanie się z zestawami egzaminacyjnymi przez członków Zespołów Przedmiotowych z języka polskiego - godz. 8:00.

Odprawa dla członków Zespołów Przedmiotowych z języków obcych nowożytnych - godz. 8:30.

Członkowie Zespołów Przedmiotowych z języków obcych nowożytnych mogą zapoznać się z zestawami w dzień poprzedzający egzamin w gabinecie dyrektora do godz.15:30.